Sun Yizhou

Birthday:

10/23/1983

Place of birth:

Chengdu (Sichuan), China:


TV Series Credits

General and I (2017)
as He Xia
First Love (2016)
as Zheng Lei
Love on the Breadfruit Tree (2015)
as Du Weiping
Bubu Jingqing ()
as Kang Sihan